Chi tiết văn bản

V/v tổ chức hoạt động của 2 quỹ xã hội CĐTKV Quỹ tình người và Quỹ phụ nữ nghèo
Tên văn bản
V/v tổ chức hoạt động của 2 quỹ xã hội CĐTKV Quỹ tình người và Quỹ phụ nữ nghèo
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Nữ công
File đính kèm