Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Doanh nghiệp không trả lương cho NLĐ khi bị TNLĐ ?
Nguyễn Văn A
25/12/2019
2
Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai?
Nguyễn Văn B
23/12/2019
3
Ký phụ lục hợp đồng lao động khi chuyển công việc khác
Nguyễn Văn A
30/10/2019
4
Chấm dứt H ĐLĐ đúng hay sai?
Vũ Thị M
17/10/2019
5
Nghỉ việc không báo trước
Nguyễn Văn A
17/10/2019
6
Thay đổi nội dung hợp đồng
Nguyễn Văn B
17/10/2019
7
Tự ý thôi việc không viết đơn xin phép thì xử lý thế nào?
Nguyễn Văn A
14/9/2019
8
Doanh nghiệp đơn phương chấm dứt HĐLĐ
Nguyễn Văn B
14/9/2019
9
Lao động nữ mang thai được hưởng chế độ gì?
Vũ Thị M
16/8/2019
10
Có phải chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Nguyễn Văn A
16/8/2019
11
Điều trị tai nạn dài ngày có bị chấm dứt hợp đồng lao động?
Nguyễn Văn A
6/8/2019
12
Lao động nữ mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động khi nào?
Nguyễn Văn B
6/8/2019
13
Người lao động đi làm muộn có bị trừ lương?
Nguyễn Văn A
18/7/2019
14
Thủ tục xử lý kỷ luật lao động thế nào?
Nguyễn Văn A
9/7/2019
15
Người lao động bắt buộc phải có mặt khi xử lý kỷ luật lao động?
Nguyễn Văn B
9/7/2019
16
Sự cố điện, công ty có phải trả lương cho người lao động?
Nguyễn Văn A
4/7/2019
17
Làm việc dưới 1 năm có được thanh toán tiền phép?
Nguyễn Văn B
4/7/2019
18
Nghỉ khi thử việc có phải báo trước không?
Nguyễn Văn A
9/5/2019
19
Bị tai nạn lao động trên đường về quê thì được hưởng chế độ gì?
Nguyễn Văn B
9/5/2019
20
Trách nhiệm bồi thường khi tự ý bỏ việc làm cho công ty khác
Bạn Nguyễn Thế Hùng
12/4/2019
Trang: 1  |  2 |