Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Đổi giờ tăng ca thành giờ nghỉ phép năm được không?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
2
Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?
Trương Thị N
26/2/2021
3
Chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ kết hôn
Trương Thị N
24/2/2021
4
Giữ tiền đặt cọc khi thử việc và hồ sơ gốc?
Nguyễn Văn A
23/12/2020
5
Nghỉ thai sản xong phải làm việc lương thấp hơn có đúng?
Vương Thị N
2/12/2020
6
Công ty hay công đoàn có trách nhiệm thông báo thay đổi về lương?
Vương Thị N
2/12/2020
7
Bị tạm đình chỉ công việc, có được hưởng lương?
Trần Văn B
27/9/2020
8
Chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp, phải làm sao?
Nguyến Văn A
27/9/2020
9
Có phải làm đủ 45 ngày trước khi chấm dứt HĐLĐ không?
Vương Thị N
27/9/2020
10
Lao động nữ mang thai có phải làm thêm giờ không?
Vương Thị N
16/8/2020
11
Trường hợp nào người lao động không được đình công?
Nguyến Văn A
5/8/2020
12
Chi phí đào tạo nghề gồm những gì?
Trần Văn B
5/8/2020
13
Bị tai nạn lao động, được hưởng quyền lợi gì?
Nguyến Văn A
5/8/2020
14
Ký nhiều hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm tai nạn lao động ở đâu?
Nguyến Văn A
13/7/2020
15
Người sử dụng lao động có được điều chỉnh thời gian nghỉ phép?
Trần Văn B
1/7/2020
16
Hồ sơ đăng ký nội quy lao động thế nào?
Vương Thị N
1/7/2020
17
Hưởng trợ cấp thất nghiệp
Nguyến Văn A
11/6/2020
18
Đi làm vào ngày nghỉ Lễ được hưởng lương thế nào?
Vương Thị N
11/5/2020
19
Công ty không ký hợp đồng lao động, bị xử phạt thế nào?
Nguyến Văn A
11/5/2020
20
Bị nghỉ việc không lương do hai công ty sáp nhập
Trần Văn B
2/5/2020
Trang: 1  |  2 | 3 |