Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Gần hết HĐLĐ, không tham gia BHXH được không?
Nguyen N N
15/11/2017
2
Liên quan đến tư cách đại biểu dự Đại hội công đoàn các cấp
Công đoàn cơ sở
28/9/2017
3
Liên quan đến nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn các cấp
Công đoàn cơ sở
28/9/2017