Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Thông báo

Kế hoạch tổ chức hoạt động "Ngày truyền thống thợ Mỏ" năm 2019

Ngày đăng: 6/9/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày truyền thống thợ Mỏ năm 2019.
Ngày truyền thống thợ Mỏ năm 2019 là hoạt động truyền thống được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân lao động và các cấp Công đoàn Ngành Than – Khoáng sản Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động tích cực hưởng ứng, tham gia.

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động (NLĐ); động viên NLĐ rèn luyện sức khỏe, tác phong công nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; vận động NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tiến bộ và phát triển.

Ngày truyền thống thợ Mỏ năm 2019 là hoạt động trọng tâm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổng Công ty than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2019); 83 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2019).

Tổ chức Ngày truyền thống thợ Mỏ có nhiều ý nghĩa trong năm 2019, là tiền đề để tổ chức trong thời gian tiếp theo. Công đoàn các đơn vị trực thuộc báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch để tham gia và tổ chức Ngày truyền thống thợ Mỏ thiết thực, hiệu quả. (Nội dung Kế hoạch và Điều lệ gửi kèm)
Nội dung chi tiết

Chia sẻ bài viết: