Công tác Tuyên truyền

Công ty than Uông Bí hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019

Ngày đăng: 8/10/2019

Thực hiện công văn chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam về việc vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019. Công ty than Uông Bí đã tích cực triển khai thực hiện.

 
Trong tháng 9/2019 Đảng ủy Công ty than Uông Bí đã chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện hướng dẫn cho các tổ chức đoàn thể và các chi bộ tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc nhắn tin ủng hộ người nghèo thể hiện tấm lòng, tình cảm trách nhiệm đối với người nghèo của cả hệ thống chính trị. Với việc triển khai trên sau một tháng phát động, toàn công ty đã có trên 1.000 lượt tin nhắn ủng hộ người nghèo qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, một tin nhắn đã ủng hộ 20.000 đồng.
 
Việc vận động đã tạo sự lan tỏa trong tập thể cán bộ đảng viên và đoàn viên Công đoàn trong Công ty, thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách,  khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống của người thợ mỏ hôm nay phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của các thế hệ thợ mỏ anh hùng./.
 
 
Nguyễn Mạnh Cường

Chia sẻ bài viết: