Công tác Tuyên truyền

Than Hà Tu: Hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin Cả nước chung tay vì người nghèo

Ngày đăng: 9/10/2019

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn luôn được tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin quan tâm và coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người thợ mỏ đối với cộng đồng, với xã hội.

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức đợt vận động nhắn tin "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019, tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty và lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Nguyễn Việt Thanh - Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Hà Tu đã triển khai cuộc vận động tới các chi bộ để tuyên truyền cụ thể đến CBCNV trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo.

Ngay sau khi phát động, các đồng chí trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó quản đốc các đơn vị đã tham gia nhắn tin ủng hộ với mức tối thiểu 01 tin nhắn/người.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội, số tiền ủng hộ thu được là một nguồn lực quan trọng cùng với nguồn lực của Nhà nước để hướng tới mục tiêu cao cả và nhân văn là "không ai bị bỏ lại phía sau". Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số./.  

Hoàng Huyền

Chia sẻ bài viết: