Tin tức

Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty than Uông Bí

Ngày đăng: 10/12/2019

Sáng ngày 08/12/2019, Chi bộ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, trực thuộc Đảng bộ Công ty than Uông Bí long trọng tổ chức Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đây là chi bộ được Đảng ủy Công ty chọn làm Đại hội điểm.
Tham dự Đại hội chi bộ có đại biểu đại diện Đảng ủy Than Quảng Ninh, các đồng chí Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Công ty, các trưởng ban xây dựng Đảng và các Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ.
 

 
Đại hội Chi bộ Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020 - 2023; bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Công ty than Uông Bí.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, tập thể Chi bộ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động phấn đấu đạt những chỉ tiêu chủ yếu về lãnh đạo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng, tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động; củng cố phong cách làm việc; lãnh đạo về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CNVCLĐ. Tại báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, cũng đã nêu rõ những mặt ưu điểm và hạn chế của Chi ủy, đồng thời rút ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm 2020 - 2023.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác chuyên môn và những giải pháp để phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Đức Vịnh, phó bí thư thường trực Đảng ủy đã đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, ghi nhận và biểu dương những thành tích Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất là về công tác xây dựng đảng, tham mưu tổ chức thực hiện tốt công tác kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động. Đồng thời đồng chí yêu cầu toàn thể Chi bộ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Thông qua bầu cử, đại hội đã bầu ra Chi ủy mới gồm 05 đồng chí: 01 Bí thư chi bộ, 01 phó bí thư chi bộ, 03 chi ủy viên và 02 bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty than Uông Bí khóa VI nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau Đại hội chi bộ kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động kết thúc, đ/c Nguyễn Văn Yên - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm cùng các đồng chí BCH Đảng ủy Công ty, các đồng chí Bí thư chi bộ để tổ chức Đại hội Chi bộ tại các chi bộ còn lại đúng yêu cầu Đảng bộ đề ra. Đại hội 56 Chi bộ tiếp theo dự kiến được tổ chức xong trước ngày 29 tháng 12 năm 2019, Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI tổ chức trong quý I năm 2020./.
Nguyễn Việt Hà

Chia sẻ bài viết: