Công tác Tuyên truyền

Công đoàn Tuyển than Cửa Ông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động

Ngày đăng: 31/3/2020

Nhằm chủ động ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức và kiến thức phòng chống dịch bệnh cho CBCNVC Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ các phòng ban đến các phân xưởng; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; tiến hành phun khử khuẩn tại nơi làm việc; chủ động phối hợp với phòng Tổ chức - Lao động tiền lương, trực tiếp là bộ phận Y tế của Công ty tích cực triển khai các công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh.

Công đoàn Tuyển than Cửa Ông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động

Công đoàn Công ty đã yêu cầu các Công đoàn bộ phận rà soát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm của người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt chú trọng quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp có tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid -19, kiên quyết không có ai mắc dịch trong cơ quan, đơn vị. Duy trì các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động,

Với phương châm, mỗi đoàn viên công đoàn chính là những tuyên truyền viên trong việc phòng, chống dịch Covid - 19, Công đoàn Công ty đẩy mạnh tuyên truyền và tập trung ổn định tình hình lao động, đời sống, việc làm cho CNVCLĐ, Công đoàn Công ty cũng tích cực chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn vận động CBCNV Công ty đóng góp ủng hộ việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách tham gia nhắn tin ủng hộ thông qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 - đầu số 1407; hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản Tỉnh Quảng Ninh trong thời gian dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến khó lường. Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã phối hợp với UBND huyện Vân Đồn mua trên 3,5 tấn ruột ngao hai cùi đã tách vỏ phát cho CBCNV Công ty; tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty nói riêng, Tập đoàn TKV nói chung vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh.

Vũ Hằng

Chia sẻ bài viết: