Trang thơ thợ mỏ

TIN TƯỞNG

Ngày đăng: 8/5/2020

Trần Thị Hạnh – Công ty CP than Đèo Nai

Đèo Nai biết mấy yêu thương,
Công nhân cán bộ chung đường quyết tâm,
Covid nguy hiểm muôn phần,
Chắc không có cửa dừng chân nơi này.

Giãn cách dù có bao ngày,
Công trường sản xuất đều tay như thường,
Bữa cơm công nghiệp vẫn tươm,
Kế hoạch sản xuất vẫn luôn hoàn thành.

Xe vào sửa chữa ra nhanh,
Nhắc nhau ý thức chấp hành cách ly,
Lương thưởng khá thế còn gì,
Công nhân mùa dịch vẫn đi làm đều.

Chung tay giải cứu sò nghêu,
Cơ hội phát triển san đều cho nhau,
Ngày công ủng hộ từ đầu,
Phong trào phát động đậm màu nhân văn.

Chắc chắn dịch sẽ qua nhanh,
Kinh doanh, lao động, học hành như xưa,
Trẻ em phấn khởi nô đùa,
Dân sinh hàng quán bán mua bình thường.

Đèo Nai biết mấy yêu thương,
Luôn luôn tin tưởng con đường đã đi.

Chia sẻ bài viết: