Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Mục tiêu thi đua của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2018: “Đổi mới – Thiết thực – Hiệu quả”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN 12/11 (1936-2018);                                                                                                                                                                                     KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY BÁC HỒ GẶP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN, CÁN BỘ NGÀNH THAN VÀ TỈNH QUẢNG NINH 15/11 (1968 – 2018)

Danh sách công đoàn trực thuộc

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÁC ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CƠ SỞ    
1 -  Công đoàn Tổng Công ty Điện lực
2 -  Công đoàn Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ
3 -  Công đoàn Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc
4 -  Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản
5 -  Công đoàn Công ty Môi trường
6 -  Công đoàn Công ty CP Vật tư

CÁC ĐƠN VỊ KHAI THÁC HẦM LÒ - CƠ QUAN TKV   
1 -  Công đoàn Công ty than Uông Bí
2 -  Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh
3 -  Công đoàn Công ty than Mạo Khê
4 -  Công đoàn Công ty than Nam Mẫu
5 -  Công đoàn Công ty than Quang Hanh
6 -  Công đoàn Công ty than Thống Nhất
7 -  Công đoàn Công ty than Khe Chàm
8 -  Công đoàn Công ty CP than Mông Dương
9 - Công đoàn Công ty than Hạ Long
10 - Công đoàn Công ty than Hòn Gai
11 - Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm
12 - Công đoàn Công ty than Dương Huy
13 - Công đoàn Cơ quan TKV
14- Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ (Thành lập mới Tháng 1.2018) 
 - Công đoàn Công ty than Hồng Thái (Giải thể và sáp nhập CĐ than Uông Bí Tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò I (Giải thể tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II (Giải thể tháng 1.2018)


CÁC ĐƠN VỊ LỘ THIÊN - BAUXITE NHÔM - ĐỊA CHẤT    
1 -  Công đoàn Công ty CP Địa chất và Khoáng sản GEOSIMCO
2 -  Công đoàn Công ty Nhôm Đăk Nông
3 -  Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng
4 -  Công đoàn Công ty CP Địa chất Việt Bắc
5 -  Công đoàn Công ty CP than Tây Nam Đá Mài
6 -  Công đoàn Công ty CP Địa chất Mỏ
7 -  Công đoàn Công ty CP than Cao Sơn
8 -  Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai
9 -  Công đoàn Công ty CP than Núi Béo
10 - Công đoàn Công ty CP than Hà Tu
11 - Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu
12 - Công đoàn Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hoá
13 - Công đoàn Công ty CP Sắt Thạch Khê
14 - Công đoàn Công ty Xây lắp Môi trường Nhân Cơ

CÁC ĐƠN VỊ CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN - VẬN TẢI    
1 -  Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Ô tô
2 -  Công đoàn Công ty CP Cơ điện Uông Bí
3 -  Công đoàn Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ
4 -  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí
5 -  Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy
6 -  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Mạo Khê
7 - Công đoàn Công ty CP Chế Tạo máy

CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - GIÁM ĐỊNH    
1 -   Công đoàn Công ty CP Đại lý Hàng hải
2 -   Công đoàn Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ
3 -   Công đoàn Công ty CP Du lịch và Thương mại
4 -   Công đoàn Công ty CP SX và Thương mại Than Uông Bí
5 -   Công đoàn Công ty phát triển Nhà và hạ tầng
6 -   Công đoàn Công ty CP Giám định
7 -   Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải
8 -   Công đoàn Công ty CP Tin học Công nghệ và Môi trường
9 - Công đoàn Công ty CP Xuất nhập khẩu Than
10 - Công đoàn Khách sạn Heritage Hạ Long

CÁC ĐƠN VỊ SÀNG TUYỂN - CHẾ BIẾN - TIÊU THỤ    
1 -   Công đoàn Công ty kho vận Đá Bạc
2 -   Công đoàn Công ty tuyển than Hòn Gai
3 -   Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả
4 -   Công đoàn Công ty Chế biến than Quảng Ninh
5 -   Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả
6 -   Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
7 -   Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc
8 -   Công đoàn Công ty CP Than Miền Nam

CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG - VIỆN - TRUNG TÂM - BAN QL DỰ ÁN    
1 -   Công đoàn Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam
2 -   Công đoàn Trường Quản trị Kinh doanh
3 -   Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản
4 -   Công đoàn Trung tâm Cấp cứu Mỏ
5 -   Công đoàn Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ
6 -   Công đoàn Viện Khoa học công nghệ Mỏ
7 -   Công đoàn Ban QLDA nhà máy Tuyển than Khe Chàm
8 -   Công đoàn Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp
9 -   Công đoàn Công ty Tư vấn Quản lý Dự án
10 - Công đoàn Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam
11 - Công đoàn Ban QLDA Than đồng bằng Sông Hồng
12 - Công đoàn Ban QLDA trụ sở Vinacomin tại Hà Nội 

Chia sẻ bài viết: