Danh sách công đoàn trực thuộc

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/10/2016

CÁC ĐƠN VỊ KHỐI HẦM LÒ, CƠ QUAN TKV  (15 ĐƠN VỊ) 

1 - Công đoàn Công ty than Khe Chàm
2-  Công đoàn Công ty CP than Mông Dương
3-  Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ
4-  Công đoàn Công ty than Hạ Long
5- Công đoàn Công ty than Thống Nhất
6- Công đoàn Công ty than Quang Hanh
7- Công đoàn Công ty than Dương Huy
8- Công đoàn Công ty CP than Núi Béo
9- Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm
10- Công đoàn Công ty than Hòn Gai
11- Công đoàn Công ty than Uông Bí
12- Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh
13- Công đoàn Công ty than Nam Mẫu
14- Công đoàn Công ty than Mạo Khê
15- Công đoàn Cơ quan TKV

Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ (Thành lập mới Tháng 1.2018) 
 - Công đoàn Công ty than Hồng Thái (Giải thể và sáp nhập CĐ than Uông Bí Tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò I (Giải thể tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II (Giải thể tháng 1.2018)

CÁC ĐƠN VỊ KHỐI LỘ THIÊN, MẶT BẰNG (15 ĐƠN VỊ)

1- Công đoàn Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc
2 - Công đoàn Công ty CP than Cao Sơn
3- Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu
4- Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai
5- Công đoàn Công ty CP than Tây Nam Đá Mài
6- Công đoàn Công ty CP than Hà Tu
7-  Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng
8-  Công đoàn Công ty Nhôm Đăk Nông
9- Công đoàn Công ty CP Địa chất Mỏ
10- Công đoàn Công ty CP Địa chất Việt Bắc
11- Công đoàn Công ty CP Địa chất và Khoáng sản GEOSIMCO
12 - Công đoàn Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hoá
13 - Công đoàn Công ty CP Sắt Thạch Khê
14 - Công đoàn Công ty CP Đồng Tả Phời
15 - Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản

CÁC ĐƠN VỊ KHỐI ĐIỆN LỰC, CƠ KHÍ VÀ SỰ NGHIỆP (17 ĐƠN VỊ)    

1-  Công đoàn Tổng Công ty Điện lực
2-  Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy
3-  Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Ô tô
4-  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Mạo Khê
5-  Công đoàn Công ty CP Cơ điện Uông Bí
6-  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí
7- Công đoàn Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam
8- Công đoàn Trường Quản trị Kinh doanh
9- Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản
10- Công đoàn Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam
11- Công đoàn Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp
12- Công đoàn Viện Khoa học công nghệ Mỏ
13- Công đoàn Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ
14- Công đoàn Ban QLDA nhà máy Tuyển than Khe Chàm
15- Công đoàn Ban QLDA Bauxit Nhôm Lâm Đồng
16- Công đoàn Ban QL Tòa nhà TKV
17- Công đoàn Ban QL Dự án chuyên ngành mỏ than


CÁC ĐƠN VỊ KHỐI SÀNG TUYỂN, TIÊU THỤ THAN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI (23 ĐƠN VỊ) 
  

1 -  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
2 -  Công đoàn Công ty tuyển than Hòn Gai
3 -  Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả
4 -   Công đoàn Công ty kho vận Đá Bạc
5 -   Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả
6 -   Công đoàn Công ty Chế biến than Quảng Ninh
7 -   Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc
8 - Công đoàn Công ty CP KD than Miền Nam 
9 - Công đoàn Công ty CP Xuất nhập khẩu Than
10- Công đoàn Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ
11- Công đoàn Công ty CP Vật Tư
12 - Công đoàn Công ty Môi Trường
13- Công đoàn Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ
14- Công đoàn Công ty CP Du lịch và Thương mại 
15-  Công đoàn Công ty ĐT phát triển Nhà và hạ tầng
16-  Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải
17- Công đoàn Công ty CP Giám định 
18- Công đoàn Công ty CP Tin học Công nghệ và Môi trường
19- Công đoàn Khách sạn Heritage Hạ Long 
20- Công đoàn Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ
21- Công đoàn Trung tâm Cấp cứu Mỏ
22- Công đoàn Công ty CP SX và Thương mại Than Uông Bí
23- Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy

Chia sẻ bài viết: