Thi đua lao động sản xuất

8 tháng, Than Vàng Danh sản xuất trên 2,5 triệu tấn than nguyên khai

Ngày đăng: 3/9/2020

Kết thúc 8 tháng năm 2020, các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty CP Than Vàng Danh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, Công ty đã sản xuất 2.522.877 tấn than nguyên khai, bằng 75,3% kế hoạch điều hành; đào 22.660 m lò mới, bằng 67,8% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 16,1 triệu đồng/người/tháng, đời sống mọi mặt của người lao động tiếp tục được quan tâm, chăm lo chu đáo.

Công tác an toàn được cả hệ thống chính trị từ Công ty đến các đơn vị quan tâm thực hiện quyết liệt. Công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, xử lý, ý thức chấp hành nội quy, quy trình, quy phạm và biện pháp an toàn của CNCB đã có sự chuyển biến tích cực. Do vậy hết 8 tháng đầu năm 2020, Công ty không để xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ theo tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Theo đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người lao động hiểu rõ về tình hình diễn biến của dịch bệnh và những biện pháp phòng tránh. Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, kịp thời cách ly những trường hợp chở về từ vùng dịch theo quy định. Đo kiểm tra thân nhiệt đầu ca sản xuất cho toàn thể CNCB, quy định đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...

Phát huy những kêt quả đã đạt được trong 8 tháng đầu năm, CNCB toàn Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa đẩy mạnh hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2020, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho người lao động toàn Công ty.

Phạm Cường - Xuân Quang

Chia sẻ bài viết: