Thi đua lao động sản xuất

Công ty Tuyển than Hòn Gai thực hiện tốt công tác An ninh trật tự

Ngày đăng: 4/9/2020

Trong những năm qua, công tác tự quản ANTT, an toàn tài sản của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tài sản, ổn định việc làm cho người lao động.
Quý II năm 2020 Công ty đã ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; Ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam 28/7, 60 năm Ngày thành lập Công ty Tuyển Than Hòn Gai, Tết Độc lập 2/9…Tình hình ANTT trên địa bàn Công ty đứng chân cũng như tuyến vận tải than mỏ cơ bản được ổn định.
 

 
Công ty được Tập đoàn TKV quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ và có sự phối hợp của các đơn vị trong vùng vùng Hòn Gai, của các cấp chính quyền địa phương, Công an các phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh, Hồng Hà…
 

 
Trong công tác bảo vệ ANCT, nội bộ và ANTT, Công ty đã triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với cơ quan Công an trên địa bàn. Thường xuyên thực hiện tuần tra canh gác đảm bảo giữu vững an ninh tuyến Mỏ.

Để đảm bảo ANTT, an toàn tài sản cho SXKD, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, công tác quản lý cho đến các trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo vệ tài sản từ khâu vận chuyển than mỏ cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm.., như tiếp tục bổ xung lắp đặt hệ thống Camera tại các vị trí trọng yếu, nhạy cảm, duy trì tổ kiểm tra, giám sát 24/24h mô hình các đoàn tàu vận chuyển than mỏ về Công ty.

Đư­ợc sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh, Tập đoàn TKV, sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ của các đơn vị thành viên, sự lãnh đạo trực tiếp sâu sát với các chủ trương biện pháp tích cực có hiệu quả của Đảng uỷ, ban giám đốc, Công tác tự quản ANTT, an toàn tài sản của Tuyển than Hòn Gai. Quí II năm 2020 đư­ợc duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tài sản, ổn định việc làm cho ng­ười lao động.

Quý III/2020, nhiệm vụ SXKD của Công ty đ­ược Tập đoàn TKV giao ở mức cao, tình hình ANTT trên địa bàn và 2 tuyến băng tải vận chuyển than mỏ vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Công ty đã chủ động tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm tra, giám sát nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV thực hiện tốt phong trào tự quản ANTT, an toàn tài sản phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III/2020 đã đề ra. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ ANTT, an toàn tài sản, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình của các nhóm đối tượng xác định rõ mục tiêu, phư­ơng thức, các hành vi hoạt động để có phương án phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các phường, lực lượng an ninh trên địa bàn có biện pháp ứng phó nhằm giữ vững an toàn, an ninh.
Đức Lương

Chia sẻ bài viết: