Thi đua lao động sản xuất

Công ty VITE bảo vệ thành công “Kết quả thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Ngày đăng: 7/9/2020

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò số 2052/GP-BTNMT ngày 13/8/2015, cho phép thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trên diện tích 16,5 km2, với thời gian 48 tháng.
Để đảm bảo tiến độ đầu tư các Dự án khai thác của Công ty than Quang Hanh theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành than được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Tập đoàn TKV đã giao cho Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) thành lập “Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Đông Ngã Hai, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (ĐGTLKSQG) thẩm định, phê duyệt.
 

 
Ngày 03/9/2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên (Phó chủ tịch Hội đồng ĐGTLKSQG) đã chủ trì cuộc họp xem xét đánh giá, thẩm định và phê duyệt báo cáo. Tham gia cuộc họp gồm có các thành viên Hội đồng ĐGTLKSQG (Đại diện các bộ: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản; Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia; đại diện các cơ quan, tổ chức: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Hội đồng ĐGTLKSQG, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.).
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp
 
Tại cuộc họp, thạc sỹ Đỗ Xuân Kiên - tác giả báo cáo đã trình bày tóm tắt các kết quả đạt được và thay mặt tập thể tác giả giải trình ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng ĐGTLKSQG. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị thông qua kết quả của báo cáo với trữ lượng và tài nguyên đã đạt được sau quá trình thăm dò.
 

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo
 
Thành công của cuộc họp tạo điều kiện quan trọng cho việc đảm bảo tiến độ triển khai các Dự án khai thác của Công ty than Quang Hanh và góp phần đảm bảo mục tiêu giữ vững an ninh năng lượng của Tập đoàn TKV./.
Vũ Viết Quyết

Chia sẻ bài viết: