Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV tiếp nhận 200 lốp xe từ Công đoàn Cao Su Việt Nam

Ngày đăng: 10/9/2020

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trong khối thi đua Tổng liên đoàn. Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn Cao su Việt Nam tặng 200 lốp xe máy cho công nhân lao động của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

Công đoàn TKV bàn giao lốp xe cho Công đoàn các đơn vị
 
 
Ngày 10/9/2020, Công đoàn TKV đã tiếp nhận số lốp xe do Công đoàn Cao su Việt Nam trao tặng. Căn cứ tình hình thực tế về việc bố trí phương tiện đi làm cho công nhân của các đơn vị và số công nhân trực tiếp đi làm bằng xe máy, Công đoàn TKV đã phân bổ cho 09 đơn vị tiếp nhận và trao tới công nhân lao động.
 
Công đoàn Công ty Than Hòn Gai trao lốp xe cho CNLĐ
 
Thông qua hoạt động, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CNVCLĐ hai ngành sản xuất công nghiệp, giữa tổ chức công đoàn của hai Tập đoàn, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và hoàn thành nhiệm vụ của Công đoàn TKV và Công đoàn Cao su Việt Nam./.

Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: