Thi đua lao động sản xuất

Than Hà Lầm biểu dương gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 8/2020

Ngày đăng: 16/9/2020

Vừa qua, tại nhà giao ca các đơn vị sản xuất, đại diện Đảng ủy, Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty CP Than Hà Lầm đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” tháng 8/2020. Trong đợt này có 03 cá nhân tiên tiến tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

 
Những công nhân được tuyên dương, khen thưởng lần này gồm công nhân Phạm Hữu Phương - Công trường Khai thác 1, mức thu nhập trong tháng đạt 25.582.000đ/tháng; Công nhân Trần Văn Tám - Công trường Kiến thiết cơ bản 1 với mức thu nhập 26.195.000đ/tháng và công nhân Nghiêm Văn Chàm - Công trường Vận tải lò 1 đạt 20.114.000đ/tháng, đây là những công nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất đảm bảo an toàn đồng thời có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tham gia tích cực các phong trào thi đua tại đơn vị cũng như Công ty.

Trong tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, việc kịp thời trực tiếp đến tận nơi sản xuất, nhà giao ca đơn vị khen thưởng những tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” đã tạo động lực khích lệ, động viên người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khơi dậy tinh thần truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của đội ngũ công nhân vùng mỏ; tạo sự lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi đơn vị nói riêng và và toàn Công ty nói chung.
Quang Việt

Chia sẻ bài viết: