Tin Công đoàn TKV

Kết quả Vòng 2 - cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”.

Ngày đăng: 25/9/2020

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, Công đoàn TKV đã xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi từ cấp cơ sở.
Theo đó, ngày 27/4/2020 Công đoàn TKV đã xây dựng Kế hoạch số 102/CĐTKV-TG, triển khai cuộc thi từ cấp công đoàn cơ sở đến cấp Công đoàn TKV. Kết thúc vòng 1 (cấp cơ sở), Ban Tổ chức lựa chọn được 62 tác phẩm ảnh của 39 đơn vị, dự thi vòng 2 (cấp Công đoàn TKV) được đăng tải trên trang Fanpage Công đoàn TKV.

Thông qua kết quả tương tác các tác phẩm trên trang Fanpage Công đoàn TKV và kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi thống nhất trao 20 giải cho các tác phẩm dự thi trong đó có 01 giải A, 02 giải B, 07 giải C và 10 giải khuyến khích (có danh sách kèm theo). Ban Tổ chức lựa chọn 10 tác phẩm đạt các giải (A, B, C) tham gia vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 

 
Các ảnh tham gia dự thi Vòng chung kết được đăng tải trên trang Fanpage chính thức của cuộc thi: (http://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong).
Thời gian tương tác với các tác phẩm dự thi Vòng chung kết trên Fanpage từ ngày 01/10/2020 đến 0h00 ngày 01/12/2020.
 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: