Tin Công đoàn TKV

Tập huấn nghiệp vụ công tác Nữ công năm 2020

Ngày đăng: 25/9/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, vừa qua, tại Trưởng Quản trị Kinh doanh - Vinacomin, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Tập huấn cho 98 đồng chí là Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn TKV, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 
Nội dung tập huấn, các học viên được giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi về những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, những kiến thức về bình đẳng giới, và lồng ghép hoạt động bình đẳng giới trong hoạt động nữ công các cấp.

Với cách thức truyền đạt tiếp cận vấn đề đơn giản dễ hiểu, có những liên hệ thực tế sinh động đảm bảo đầy đủ nội dung những kiến thức cơ bản và bổ sung những kiến thức mới. Lớp tập huấn là dịp để cán bộ Nữ công trong TKV trao đổi kinh nghiệm hoạt động, kỹ năng tổ chức phong trào Nữ CNVCLĐ tại đơn vị./.
Ban Nữ công Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: