Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Nghe báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2020

Ngày đăng: 25/9/2020

Từ ngày 23 - 25/9/2020, tại Cẩm Phả, Hạ Long, Hà Nội, Uông Bí, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức nghe báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2020. Dự chỉ đạo có Thường trực, các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì các hội nghị.

 
Trực tiếp tham gia báo cáo tại hội nghị phản ảnh có lãnh đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV. Với phương châm đổi mới hình thức hoạt động, phản ảnh kỳ này đã những thay đổi về hình thức báo cáo, địa điểm tổ chức. Căn cứ số liệu các đơn vị gửi theo yêu cầu, Văn phòng Công đoàn TKV tổng hợp những nội dung cơ bản để báo cáo trước hội nghị.

Qua báo cáo tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt của tình hình dịch bệnh Covid -19. Trước tình hình đó, Tập đoàn và các đơn vị đã chủ động triển khai nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện đảm bảo mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh; đồng thời tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về cơ bản các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã bố trí đủ việc làm, quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người lao động; các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác an toàn, an ninh trật tự; hoạt động tuyên truyền, VHTT.. được duy trì đảm bảo phù hợp điều kiện dịch bệnh, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động công đoàn. Bên cạnh những thuận lợi, các đơn vị còn có những khó khăn ngoài dịch bệnh Covid – 19 là tình hình thời tiết nắng nóng, mưa nhiều; một số đơn vị thực hiện tái cơ cấu, hợp nhất theo lộ trình; tình hình tiêu thụ than còn gặp nhiều khó khăn.. phần nào đã ảnh hưởng tới việc làm, tư tưởng người lao động.
 

 

 
Ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thường trực và các Ban Công đoàn TKV đã tập trung phản ảnh, thảo luận những vấn đề mới phát sinh, khó khăn bất cập trong quá trình triển khai thực hiện SXKD, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đặc biệt những vấn đề có liên quan tới người lao động...

Phát biểu kết luận các hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn TKV đã thông tin về tình hình SXKD của Tập đoàn; biểu dương cố gắng nỗ lực của các đơn vị, CNVCLĐ Tập đoàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã linh hoạt, phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn để ổn định đời sống, việc làm cho trên 98.000 người lao động. Các chỉ tiêu đạt từ 60 – 80%, doanh thu trên 90 nghìn tỷ đồng; sản xuất 29 triệu tấn than, tiêu thụ 32 triệu tấn, lương bình quân 12,7 triệu đồng/người/tháng.

Về hoạt động công đoàn, các đơn vị đã phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp thực hiện đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh Covid – 19; các hoạt động Tháng Công nhân, Tết thợ mỏ.. được tổ chức tốt.
 

 
Những mặt còn hạn chế đồng chí Chủ tịch yêu cầu công đoàn các đơn vị cần cùng cơ quan chuyên môn quan tâm đến tình hình thợ bỏ việc; công tác an toàn...
 

 
Triển khai nhiệm vụ thời gian tới Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị công đoàn các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể: Tích cực tham gia công tác quản lý bằng những việc làm cụ thể cùng cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong SXKD; tiếp tục thực hiện các công trình sản phẩm đã đăng ký triển khai, đặc biệt các công trình liên quan đến chuẩn bị sản xuất như đào lò, bóc xúc đất đá..; Quan tâm, chú trọng công tác an toàn, hoạt động mạng lưới ATVSV.

Về thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến người lao động cần tiếp tục tham gia ổn định việc làm, tiền lương, chế độ phúc lợi cho người lao động; tiếp tục chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn, ăn ca. Thực hiện dân chủ cơ sở, quan tâm đến đối thoại và hội nghị người lao động; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong CNVCLĐ, định hướng và quản lý tốt thông tin trên mạng xã hội. Quan tâm hơn nữa đến nghiệp vụ công đoàn, nguyên tắc tổ chức thực hiện điều lệ; rà soát tinh giản bộ máy công đoàn các cấp theo quy định của TLĐ; công tác tuyên giáo, nữ công, tài chính, kiểm tra...

Từ kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020, tiếp tục thực hiện phương châm đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phong trào CNVCLĐ và hoạt động các cấp công đoàn TKV sẽ được chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn nhằm tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp, pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng TKV và các đơn vị phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: