Thi đua lao động sản xuất

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổng kết quá trình 5 năm hoạt động

Ngày đăng: 1/10/2020

Ngày 30/9, Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn tham dự Hội nghị.Tới dự hội nghị còn có các đồng chí: Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty qua các giai đoạn; cùng Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt đại diện cho hơn 1.100 CBCNV Công ty Nhôm Đắk Nông.

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổng kết quá trình 5 năm hoạt động

Lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV

Trong 5 năm hoạt động, Công ty đã sản xuất hơn 2.400 tấn alumin quy đổi. Doanh thu đạt trên 10.334 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt hơn 393 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động từ 6,2 triệu đông/người/tháng năm 2015 tăng dần qua các năm; năm 2020 dự kiến đạt bình quân 12,0 triệu đông/người/tháng.

Công ty đã góp phần đáng kể trong tăng trưởng GDP, tăng các nguồn thu cho ngân sách, góp phần tạo đà phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đăk Nông theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2015 đến nay DNA đã đóng góp NSNN trên 1.231 tỷ đồng.

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổng kết quá trình 5 năm hoạt động

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 5 năm (2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2020-2025) của Công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã khẳng định và đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV Công ty nhôm Đắk Nông trong việc hoàn thành và bước đầu thu được thắng lợi từ 2 dự án trọng điểm về khai thác bauxite và sản xuất alumina đầu tiên của cả nước tại Tây Nguyên của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu về phát triển kinh tế, Công ty cần quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chính trị xã hội khác mà Bộ Chính trị cũng như Đảng, Nhà nước đã đặt ra khi thành lập dự án như: phải đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội; phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường; đảm bảo giữ gìn và phát huy các bản sắc văn hóa xã hội tại địa phương nhất là văn hóa của các đồng bào dân tộc bản địa; đảm bảo giao thông thông suốt tại địa phương triển khai dự án và các địa phương khác có liên quan.

Lãnh đạo TKV trao tặng Bằng khen cho tập thể Công ty Nhôm Đắk Nông vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của TKV

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổng kết quá trình 5 năm hoạt động

Lãnh đạo Công ty khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong 5 năm qua

Nhân dịp này, Tập đoàn đã khen thưởng cho tập thể Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vì đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của TKV. Công ty Nhôm Đắk Nông cũng trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 03 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong 5 năm qua./.

Phan Sỹ Đồng

Chia sẻ bài viết: