Tin tức

Khảo sát hoạt động công đoàn tại TKV

Ngày đăng: 13/10/2020

Chiều ngày 12/10, Đoàn công tác Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội do đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về một số nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công đoàn TKV.

Dự làm việc có các đồng chí Uỷ viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV và các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Trưởng các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai; Chủ tịch Công đoàn một số công ty trực thuộc TKV; đại diện công nhân lao động…

Theo báo cáo của Công đoàn TKV, trong những năm qua, Công đoàn TKV luôn phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các cấp công đoàn trong TKV đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tham gia quản lý, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục, vận động, tập hợp đoàn viên công đoàn và người lao động nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự giác trong lao động sản xuất và công tác, vượt qua khó khăn, đóng góp hiệu quả vào mọi mặt hoạt động của Tập đoàn và của các đơn vị.

Là ngành sản xuất khai khoáng, điều kiện làm việc khắc nghiệt và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, cùng với đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, cải thiện điều kiện làm việc cho CNLĐ, Công đoàn TKV và các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp trong việc đảm bảo AT-VSLĐ và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công tác thu, chi tài chính được các cấp công đoàn trong TKV triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công đoàn TKV chỉ đạo các đơn vị tiết kiệm chi hành chính, để bổ sung cho các hoạt động phong trào, tranh thủ sự ủng hộ kinh phí từ cơ quan chuyên môn hỗ trợ cho các hoạt động của công đoàn…

Công đoàn TKV cơ bản thống nhất các nội dung trong Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, từ thực tế phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong những năm qua, Công đoàn TKV đề nghị Quốc hội tiếp tục ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện thu kinh phí công đoàn 2% trên tổng quỹ lương đóng BHXH. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ sung sửa đổi lại định mức chi (theo Quyết định số1908/TLĐ), tăng tỷ lệ trích kinh phí công đoàn 80% thay vì 70% như hiện nay, đoàn phí công đoàn 80% thay vì 60% như hiện nay; tăng quyền tự chủ và phân cấp trách nhiệm cho công đoàn cấp trên cơ sở nhiều hơn…

Khảo sát hoạt động công đoàn tại TKV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn khẳng định, TKV luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc
và chăm lo đời sống chu đáo cho người lao động

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu, khẳng định cùng với sự phát triển của TKV, người lao động ngày càng được quan tâm chăm lo chu đáo từ điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở, phúc lợi; thu nhập và đời sống ngày càng được nâng lên… Trong 9 tháng đầu năm 2020, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và ổn định sản xuất, việc làm, đời sống của CNLĐ; sản xuất tăng trưởng so với cùng kỳ, đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt 80% KHN, riêng tại Quảng Ninh là gần 13.000 tỷ đồng, bằng 46% thu nội địa của tỉnh. Công tác AT-VSLĐ luôn được quan tâm đầu tư, giảm thiểu TNLĐ và sự cố trong điều kiện sản xuất ngày càng xuống sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Đối với Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung, đề nghị mở rộng đối tượng là người lao động nước ngoài tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; về kinh phí công đoàn giữ nguyên mức trích nộp 2% tổng quỹ lương đóng BHXH và cần bổ sung, sửa đổi quy định sử dụng và hoạt động để phát huy hiệu quả…

Khảo sát hoạt động công đoàn tại TKV

Khảo sát hoạt động công đoàn tại TKV

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Công đoàn TKV, Công đoàn các cơ sở, đại diện CNLĐ cũng tham gia, kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội các vấn đề về trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, đề nghị tăng tỷ lệ trích kinh phí, đoàn phí công đoàn cho cơ sở, cần trích kinh phí cho công đoàn bộ phận và tổ công đoàn để nâng cao hiệu quả hoạt động; sửa đổi nội dung, mức chi cho phù hợp; tăng mức tiền thưởng các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể; về bộ máy tổ chức, quy định số cán bộ công đoàn chuyên trách cần theo đặc thù ngành nghề, thực tế sản xuất của từng đơn vị để đáp ứng nhiệm vụ…


Đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội phát biểu

Đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả SXKD, công tác ứng dụng KHCN, cơ giới hóa sản xuất, và công tác phòng chống dịch Covid-19 của TKV. Cùng với đó, Công đoàn TKV đã luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cùng với chuyên môn tích cực chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho CNLĐ. Việc khảo sát, nắm bắt hoạt động của công đoàn TKV có ý nghĩa quan trọng, qua đó hiểu thêm và chia sẻ với ngành Than, đồng thời tham gia vào Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi, bổ sung. Những ý kiến, kiến nghị của Tập đoàn, của công đoàn cơ sở và người lao động về việc mở rộng đối tượng điều chỉnh; tổ chức bộ máy công đoàn; công tác tài chính và hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn… đối với Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn sẽ được Đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu, bổ sung trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới.

Cũng trong ngày 12/10, Đoàn công tác đã khảo sát thực trạng hoạt động công đoàn của Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Việt Trung

Chia sẻ bài viết: