Công tác Tuyên truyền

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020

Ngày đăng: 20/11/2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020. Vừa qua, tại trụ sở Văn phòng Công ty Than Quang Hanh, Đảng ủy Công ty Than Quảng Ninh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.


Đ.c Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh trao đổi nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tới dự và trực tiếp trao đổi các nội dung bồi dưỡng nghiệp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư thường trực, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban: Tổ chức; Tuyên giáo; UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Trong chương trình, các Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đã được bồi dưỡng nội dung về cơ cấu, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cấp trong Tập đoàn TKV, về công tác Tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của Chi ủy và Bí thư chi bộ; Dân vận, tuyên giáo; Kiểm tra, giám sát; Tạo nguồn phát triển đảng viên; Khen thưởng và kỷ luật…

Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã nâng cao được năng lực và nghiệp vụ của các tổ chức cơ sở đảng tại các Chi bộ trực thuộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công ty đã đề ra./.

                                                                                         Quang Dương

Chia sẻ bài viết: