Tin tức

“Truyền thống văn hóa thợ mỏ - Những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới”

Ngày đăng: 18/12/2020

Sáng ngày 18.12, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Viện Công nhân và Công đoàn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - Những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
 
Tham dự hội thảo có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam; Các Anh hùng Lao động của Tập đoàn qua các thời kỳ; Các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạp Tập đoàn, nguyên lãnh đạo Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị thành viên…
 

Chủ tịch Công đoàn TKV - Phó chủ nhiệm Đề án phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo là hoạt động thuộc Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” nhằm giữ gìn, khơi dậy, lan tỏa những giá trị tích cực của truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong các thế hệ thợ mỏ, đóng góp cho sự phát triển chung của Tập đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam.
 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn phát biểu tại Hội thảo
 
Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, chính truyền thống văn hóa thợ mỏ đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt hoạt động SXKD của Tập đoàn. Trong đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo nên giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung; tạo nên nguồn “sức mạnh nội sinh” to lớn giúp TKV vượt qua mọi khó khăn, tạo đà cho những bước tiến xa và vững chắc trong hành trình phát triển của TKV.
 

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, chủ nhiệm đề án trình bày chuyên đề "Truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm... 
 
Tại hội thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Chủ nhiệm Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”đã trình bày chuyên đề: “Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” - trụ cột văn hóa trong xây dựng và phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam”. Tổng Giám đốc Tập đoàn cho rằng: Việc gìn giữ và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD của Tập đoàn, đồng thời phải gắn với việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, từ việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân mỏ đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 

Đ.c Đoàn Văn Kiển, Nguyên: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn
 

Tiến sỹ Chu Xuân Giao, Viện Văn hóa - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
 

Đ.c Nguyễn Danh Ký, Nguyên Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh

 

Đ.c Nhạc Phan Linh, Phó viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - Phó chủ nhiệm Đề án
 
Các ý kiến tham luận tại hội thảo đề cập nhiều khía cạnh về giá trị lịch sử, văn hóa thợ mỏ, trong đó, tập trung nhận diện giá trị khác biệt của truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” thể hiện từ thắng lợi của cuộc Tổng bãi công 1936 của thợ mỏ Quảng Ninh đã cổ vũ cho phong trào cách mạng Việt Nam, sự đoàn kết dũng cảm kiên cường tiên phong cách mạng, tính kỷ luật trong lao động sản xuất…; thực trạng văn hóa thợ mỏ trong giai đoạn hiện nay và định hướng, giải pháp phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới.

Đây là cơ sở để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Viện Công nhân và Công đoàn tổng hợp, hoàn thiện Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” - yếu tố được coi là trụ cột văn hóa, tạo động lực đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng và phát triển ngành Than - Khoáng sản Việt Nam.
 

Các đồng chí đại biểu, nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm
 
Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ; khơi dậy niềm tự hào, khích lệ các thế hệ thợ mỏ phát huy truyền thống kỷ luật, tinh thần đoàn kết, chủ động nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong suốt lịch sử hơn 80 năm, truyền thống văn hóa thợ mỏ, cốt lõi là “Kỷ luật và Đồng tâm” là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Việc tiếp tục phát huy tốt truyền thống văn hóa thợ mỏ góp phần quan trọng “Đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”.

Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: