Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Mục tiêu thi đua của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam năm 2018: “Đổi mới – Thiết thực – Hiệu quả”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG NHÂN VÙNG MỎ - TRUYỀN THỐNG NGÀNH THAN 12/11 (1936-2018);                                                                                                                                                                                     KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY BÁC HỒ GẶP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÔNG NHÂN, CÁN BỘ NGÀNH THAN VÀ TỈNH QUẢNG NINH 15/11 (1968 – 2018)

Cơ quan Công đoàn TKV

Cơ quan Công đoàn TKV
THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN TKV
 
Đồng chí: Lê Thanh Xuân
Chức vụ:
- Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
- Chủ tịch Công đoàn TKV
Điện thoại: 0912 235 474
Email: xuanlt@vinacomin.vn

 

 
Đồng chí: Phạm Hồng Hạnh
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn TKV
Điện thoại: 0912 028 783
Email: hanhml73@yahoo.com.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 325 599
Email: minhnt.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 575 974
Email: trunghieutnm@gmail.com
BAN TỔ CHỨC
Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: P. Chủ tịch kiêm Trưởng ban
Điện thoại: 0912 575 974
Email: trunghieutnm@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Văn Dự
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0914 364 668
Email: catdu.cd105@yahoo.com.vn

BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT
Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
-    Cơ quan: (04) 6296 3152
-    Di động:  0913 080 784
Email: tuanna.cd@vinacomin.vn;

 
Đồng chí: Mạc Duy Dương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 468 688
Email:duongmd@vinacomin.vn;    
macduyduong@gmail.com

BAN TUYÊN GIÁO
Điện thoại: (033) 3828 668
Đồng chí: Nguyễn Quang Tê
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 0913 261 067
Email: tenq@vinacomin.vn

 
Đồng chí: Phạm Văn Tiến
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0912 458 592
Email: tienpv@vinacomin.vn

BAN NỮ CÔNG
Đồng chí: Đỗ Thị Nhung
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
-    Cơ quan: (04) 6296 3152
-    Di động:  0912 192 915
Email: nhungdt@vinacomin.vn

 
Đồng chí: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
-    Cơ quan: (033) 3624 192
-    Di động:  0942 469 111
Email: hatc@vinacomin.vn

BAN TÀI CHÍNH
Điện thoại: (04) 6297 8452
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: P. Chủ tịch kiêm Trưởng ban
Điện thoại: 0912 325 599
Email: minhnt.cd@vinacomin.vn;
Đồng chí: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0936 239 286
Email: nhungbt.cd@vinacomin.vn

VP ỦY BAN KIỂM TRA
Điện thoại: (04) 6290 2652
Đồng chí: Vũ Thị Hải Yến
Chức vụ: Chủ nhiệm
Điện thoại: 0983 502 998
Email: yenvth@vinacomin.vn;
yenvuvu@gmail.com

 
Đồng chí: Đỗ Văn Doanh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0912 349 939
Email:doanhdv@vinacomin.vn;
doanhcd.vinacomin@gmai.com
 
VĂN PHÒNG
Đồng chí: Lưu Thanh Hải
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại:
-    Cơ quan: (04) 6328 4245
-    Di động: 0912 259 155
Email: hailt@vinacomin.vn
Đồng chí: Đỗ Mạnh Thắng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
Cơ quan: (04) 6293 8209
Di động: 0948 150 286
Email: thangdm@vinacomin.vn
Đồng chí: Lê Thị Kim Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại:
Cơ quan: (04) 6293 8209
Di động: 0912 215 668
Email: lengan.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Trần Thanh Hoàng
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0912 330 896
Email:
Đồng chí: Trần Mạnh Hà
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0904 237 797
Email:

Chia sẻ bài viết: