Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

UBKT Công đoàn TKV khóa V

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Ngày đăng: 14/5/2018

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA V
NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1  Vũ Thị Hải Yến Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TKV
2  Đỗ Văn Doanh Chuyên viên UBKT Công đoàn TKV
Ủy viên
3  Mạc Duy Dương Phó Trưởng ban CSPL Công đoàn TKV
Ủy viên
4  Đỗ Mạnh Thắng Phó Chánh Văn phòng Công đoàn TKV
Ủy viên
5  Phạm Văn Bình Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn Công ty than Hòn Gai
Ủy viên
6  Đỗ Văn Hùng Phó Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hạ Long
Ủy viên
7  Nguyễn Xuân Trường Phó Chủ tịch
Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc
Ủy viên

Chia sẻ bài viết: