Trang thơ thợ mỏ

Nhắc anh nhắc chị

Ngày đăng: 7/5/2019

Hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019
Thị Hợp - Công ty Tuyển than Cửa Ông
 
Mỗi ngày khi bước vào ca,
Nhắc anh nhắc chị kiểm tra an toàn.
Nhận lệnh phải ký rõ ràng,
Giao ca nhớ phải gọn gàng vệ sinh.
Trong giờ làm việc chớ nên,
Làm bừa làm ẩu mà quên quy trình.
Bảo hộ trang bị phải nghiêm,
Những công việc nặng chớ nên coi thường.
Ga mỏ qua mấy chặng đường,
Đến nơi sản xuất an toàn giao thông.
Trong phòng kiểm chất lượng than,
Phải thật sạch sẽ gọn gàng văn minh.
Còn bao công việc liên quan,
Nhắc anh, nhắc chị phải luôn thực hành.
Làm sao đúng, đủ quy trình,
Để mà bảo vệ chính mình mỗi ca.
Sau giờ sản xuất ra về,
Niềm vui, ánh mắt chan hòa yêu thương.
Phân xưởng Giám Định Tuyển than,
Quyết tâm xuất sắc an toàn năm nay.
 

Chia sẻ bài viết: