Tin Công đoàn TKV

Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động

Ngày đăng: 2/6/2019

Trong 2 ngày 30, 31/5/2019 tại Quảng Ninh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức tập huấn và chia sẻ thông tin về công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

 
Tham dự chương trình tập huấn, Đại diện Công đoàn Công nghiệp và sản xuất Toàn cầu (IndustriALL) có Ông Yoon Hyowon, Điều phối viên dự án IndustriALL; Ông Glen Mpufane, Trưởng ban Mỏ và DGOJP IndustriALL; Ông Đặng Văn Khánh, Trưởng phòng Bảo hộ lao động, Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ông Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; đại diện các Ban chuyên đề Công đoàn TKV; Chủ tịch Công đoàn 30 đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV.
 
 
 
Tại Chương trình tập huấn, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV giới thiệu về Ngành Than – Khoáng sản Việt Nam và hoạt động của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; Trao đổi về chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động “Tăng cường đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động”; đồng chí Đặng Văn Khánh Trưởng phòng Bảo hộ lao động, Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi về tình hình thực hiện Luật pháp và chính sách nhà nước về ATVSLĐ ngành mỏ; các học viên tham dự lớp tập huấn nêu và phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ TNLĐ chết người từ năm 2016 đến nay và đề xuất giải pháp phòng ngừa.
 
 
 
Ông Yoon Hyowon, Điều phối viên dự án IndustriALL giới thiệu về IndustriALL và các mục tiêu chiến lược của IndustriALL; Ông Glen Mpufane, Trưởng ban Mỏ và DGOJP IndustriALL trao đổi tình hình ngành mỏ trên toàn thế giới và chính sách của IndustriALL trong ngành mỏ; Công ước ILO số 176 về An toàn VSLĐ; phân tích tình hình An toàn VSLĐ nơi làm việc đối chiếu với quy định pháp luật liên quan; làm việc nhóm trao đổi kế hoạch hành động làm thế nào để giải quyết các vấn đề về An toàn VSLĐ.
 
 
 
Trong chương trình, Lớp tập huấn đi tìm hiểu thực tế công nghệ khai thác hầm lò tại Công ty CP than Núi Béo./.
 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: