Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Thông báo

Thực hiện công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng: 10/6/2019

Thực hiện công văn số 829/TLĐ ngày 05/6/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 – CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi”. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị triển khai các nội dung liên quan (văn bản đính kèm)

Chia sẻ bài viết: