Công tác Tuyên truyền

Hội thi ATVSV giỏi Than Khe Chàm năm 2019

Ngày đăng: 11/6/2019

Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động về việc chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa những vi phạm quy trình, tình huống xảy ra trong LĐSX. Trong 02 ngày 08, 09/6, Công ty than Khe Chàm tổ chức Hội thi ATVSV giỏi năm 2019.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá được cấp độ của văn hóa an toàn, trình độ kiến thức của đội ngũ công nhân lao động trực tiếp, làm cơ sở cho kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đạt năng suất với khẩu hiệu “An toàn - Đổi mới -Phát triển”; Hội thi không chỉ là cơ hội cho riêng đội ngũ ATVSV thể hiện kiến thức và hiểu biết của mình mà còn là dịp để những người là công tác an toàn, cán bộ quản lý các đơn vị giao lưu học tập và trao đổi kinh nghiệm.

Sau hai ngày thi,  kết quả: 31/33 thí sinh đạt giải xuất sắc trong đó có 03 thí sinh đạt đểm cao nhất đó là: Thí sinh Vương Xuân Thiệu, công trường Đào lò 5 đạt 38,6 điểm; Hoàng Trọng Cường, công trường Khai thác 3 đạt 38,6 điểm và Phạm Văn Đủ, công trường Khai thác 5 đạt 38,5 điểm.

Đây cũng là cơ sở để Công ty lựa chọn những thí sinh có kiến thức và kỹ năng vững vàng để tham dự hội thi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời gian tới./.

Kiên Việt

Chia sẻ bài viết: