Tin Công đoàn TKV

Kiểm tra định kỳ việc quản lý tài chính công đoàn 5 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 12/6/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, 5 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn TKV đã tiến hành kiểm tra định kỳ việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại 09 công đoàn cơ sở.

 
Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ những nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2018 tại 09 đơn vị, với các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ đối với công tác tài chính công đoàn; việc thực hiện lập dự toán, quyết toán; kết quả thu, chi tài chính; đánh giá việc cân đối thu, chi tài chính; việc chi tiêu tài chính công đoàn; công tác hạch toán, kế toán, việc thực hiện nghĩa vụ trích, nộp kinh phí, đoàn phí và thiết chế công đoàn lên Công đoàn TKV…
 
Qua kiểm tra, Công đoàn 09 đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, quy định của Công đoàn TKV và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính và hoạt động quản lý tài chính. Việc chi tiêu, sử dụng tài chính công đoàn cơ bản đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn, định mức,… có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lý, hợp lệ; thanh quyết toán đúng nội dung theo  quy định. Các đơn vị đã sử dụng phần mềm kế toán trong công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn; hệ thống sổ sách kế toán được mở đầy đủ theo đúng quy định; chứng từ kế toán được lưu trữ và quản lý khoa học.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra đã đánh giá và chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần lưu ý chỉnh sửa rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn, để hoạt động tài chính ngày một tốt và hiệu quả hơn./.

Đỗ Văn Doanh

Chia sẻ bài viết: