Thư viện ảnh

  • Công đoàn TKV thăm và tặng quà CNLĐ tại Công ty Nhôm Lâm Đồng
  • Công đoàn TKV thăm, tặng quà các đơn vị xuất sắc C.ty Kho vận và Cảng CP
  • Công đoàn TKV thăm, tặng quà các đơn vị xuất sắc Than Mạo Khê
  • Công đoàn TKV thăm, tặng quà các đơn vị xuất sắc Than Hà Lầm
  • Công đoàn TKV thăm, tặng quà công nhân Công ty Kho vận Đá Bạc
  • Công đoàn TKV thăm, tặng quà các đơn vị xuất sắc Than Vàng Danh
Thư viện ảnh