Thư viện ảnh

  • 3. Công trình: “Khu nhà nghỉ giữa ca cho CNVCLĐ” Công ty Nhiệt điện Sơn Động – Tổng Công ty Điện Lực.
  • 2. Công trình: “Hệ thống tời cáp treo chở người giếng chính mức +17/-100” khu vực Tân Lập, Công ty than Hạ Long.
  • 1. Công trình: “Đào chống lò thượng rót than vỉa 9 Tây Bắc II mức -230/-150”- Công ty than Mạo Khê.
Thư viện ảnh