Chúng tôi trả lời

Bị dọa sảy thai phải nghỉ việc, có được hưởng chế độ thai sản?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Vương Thị N
Email:
Nvt@yahoo.com.vn
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Bị dọa sảy thai phải nghỉ việc, có được hưởng chế độ thai sản?
Câu hỏi:
Tôi đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1.2017, đầu năm 2020 tôi có thai. Tới đầu tháng 3.2020 tôi bị dọa sảy thai và phải đi viện nằm điều trị. Sau đó tôi nghỉ việc vì sức khỏe không thể tiếp tục công việc. Tôi đã đóng bảo hiểm tới hết tháng 2.2020, ngày dự kiến sinh của tôi là ngày 1.10.2020. Tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?
Trả lời:
Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các Điểm b, c và d, Khoản 1 điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại Điểm b, Khoản 1 điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và Khoản 1 Điều 39 của luật này.

Do từ tháng 11.2019 đến tháng 10.2020 bạn đã đóng bảo hiềm xã hội được 4 tháng (11, 12.2019 và 1, 2.2020), nếu bạn phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.