Chúng tôi trả lời

Chế độ hưởng BHYT?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyến Văn A
Email:
Anv@gmail.com
Số điện thoại:
0788xxx235
Tiêu đề câu hỏi:
Chế độ hưởng BHYT?
Câu hỏi:
Tôi làm việc tại Công ty B từ năm 1995 và nộp BHXH, BHYT, BHTN theo diện đối tượng nộp BHXH bắt buộc. Từ tháng 12/1999 đến nay, tôi được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng (tỷ lệ thương tật là 51%), đồng thời tôi và Công ty vẫn nộp BHYT đầy đủ cho cơ quan BHXH. Tôi được biết “đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng là đối tượng sẽ được BHXH đảm bảo về BHYT”. Xin hỏi, tôi có được miễn đóng BHYT và vẫn được cấp thẻ BHYT trong khi vẫn đang làm việc tại Công ty hay không?
Trả lời:

- Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc:

“Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng nghỉ việc, được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm”

Quy định này có thể hiểu là người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng khi nghỉ việc được hưởng BHYT do quỹ BHXH bảo đảm.

Do đó, chỉ khi nghỉ việc thì NLĐ hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng mới được hưởng chế độ BHYT do quỹ BHXH bảo đảm.

- Trong khi đang làm việc tại doanh nghiệp thì NLĐ không được miễn đóng BHYT mà vẫn phải đóng BHYT bắt buộc theo doanh nghiệp vì thuộc đối tượng tham gia BHYT theo điểm a khoản 1 điều 13 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều số 46/2014/QH13:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”