Chúng tôi trả lời

Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trương Thị N
Email:
NTT@gmail.com
Số điện thoại:
0234876xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?
Câu hỏi:
Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 12 năm và muốn rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Vậy số tiền BHXH một lần có bằng với số tiền tôi đã đóng hằng tháng không?
Trả lời:
Khoản 1, Điều 8 Nghị định 115/ 2015/NĐ-CP quy định:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Khoản 2, Điều 8 Nghị định 115/ 2015/NĐ-CP quy định:

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

3. Mức hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

Căn cứ quy định trên, bạn có thể tính được số tiền BHXH một lần mình nhận được.