Chúng tôi trả lời

Cơ quan nào chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn trên đường đi làm?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trần Văn B
Email:
Btv@gmail.com
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Cơ quan nào chi trả chế độ cho người lao động bị tai nạn trên đường đi làm?
Câu hỏi:
Tôi đi làm ở Công ty A được 20 năm và có tham gia đóng góp đầy đủ bảo hiểm. Trên đường đi làm tôi bị ngã xe và phải nghỉ thời gian 13 ngày. Sau khi tôi đi làm, Công ty có chuyển hồ sơ giấy tờ của tôi sang BHXH để thanh toán tiền lương cho tôi, nhưng bảo hiểm trả lời tôi là trường hợp của tôi không được thanh toán bảo hiểm xã hội mà Công ty mới là đơn vị phải chi trả cho tôi. Vậy xin cho tôi biết bảo hiểm trả lời tôi thế là đúng hay sai?
Trả lời:
Trường hợp của anh nếu mức độ bị thương của anh chị và mức suy giảm khả năng lao động dưới 5% thì anh chị không được hưởng chế độ tai nạn lao động của BHXH. Theo quy định Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này”.

Như vậy, nếu anh chị không đáp ứng điều kiện trên thì anh chị không được cơ quan bảo hiểm chi trả chế độ tai nạn lao động. Còn 13 ngày anh chị nghỉ việc điều trị thì Công ty anh chị phải chi trả. Điều 144 Bộ luật lao động 2012 như sau:

“1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này”.

Do đó, trách nhiệm chi trả lương trong những ngày anh chị nghỉ việc để điều trị sẽ do Công ty anh chị chi trả.