Chúng tôi trả lời

Tiền đền bù BHXH?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trần Văn B
Email:
Btv@gmail.com
Số điện thoại:
0934xxx457
Tiêu đề câu hỏi:
Tiền đền bù BHXH?
Câu hỏi:
Tôi là công nhân ở Công ty X. Trong quá trình làm việc, tôi bị tai nạn lao động. Hội đồng giám định thương tật kết luận tôi bị suy giảm 15%, lỗi không thuộc về tôi. Hiện tại, Công ty đã bồi thường cho tôi. Xin hỏi, tôi sẽ nhận tiền đề bù bao nhiêu? Lương đóng BHXH trước 01 tháng tôi bị tai nạn là 7.303.000 đồng. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2017 - 01/02/2020 thì bị tai nạn lao động.
Trả lời:
Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về trợ cấp một lần quy định như sau:

“Điều 46. Trợ cấp một lần

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị..

1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động hướng dẫn như sau:

a) Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc bao gồm:

- Tai nạn xảy ra trong lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công;

- Tai nạn trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được chế độ, nội quy quy định như vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

- Tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc.

b) Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động mà các công việc đó gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động được phân công.

c) Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường mà hằng ngày, người lao động vẫn thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Như vậy, theo mức lương tối thiểu chung hiện tại là 1.490.000 đồng và mức lương của tháng liền kề với tháng bạn nghỉ việc để điều trị là 7.303.000 đồng.