Chi tiết văn bản

Thông tư số 19/2016/TT - BYT
Tên văn bản
Thông tư số 19/2016/TT - BYT
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Văn bản Luật
File đính kèm
Nội dung
Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2016/TT - BYT, hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.