Chi tiết văn bản

V/v Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Tên văn bản
V/v Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Văn bản Tập đoàn
File đính kèm

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản