Chi tiết văn bản

V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng hoạt động và khen thưởng tổ chức Công đoàn năm 2020
Tên văn bản
V/v công nhận kết quả xếp loại chất lượng hoạt động và khen thưởng tổ chức Công đoàn năm 2020
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Tổ chức
File đính kèm

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản