Tin Công đoàn TKV

Công đoàn MICCO: Tập huấn “Nâng cao kiến thức về chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và kỹ năng đối thoại”

Ngày 19/4/2024, Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (Công đoàn MICCO) tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và kỹ năng đối thoại” năm 2024 cho 80 đông chí cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công và cán bộ thực hiện công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng Công ty. Đồng chí Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt các nội dung tập huấn.

Tin Tổng liên đoàn

Chú trọng triển khai công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công Công đoàn

Ngày 17/1, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công Công đoàn năm 2024; tổng kết và trao giải các cuộc thi trực tuyến chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc.