Tin Công đoàn cơ sở

Tin tức

Không để thiếu than cho các ngành kinh tế

Trong những tháng cuối năm 2022, lượng than dự trữ không còn nhiều, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tập trung chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất than đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng được giao, quyết tâm cung cấp đủ than cho hoạt động của các ngành kinh tế, đặc biệt là các hộ sản xuất điện.

Tin Tổng liên đoàn

Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt trọng tâm vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật; cải cách nền hành chính nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hóa để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; sự quản lý có hiệu lực và hiệu quả cao công việc của Nhà nước; phục vụ đắc lực đời sống Nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tin Tập đoàn TKV

“Xuân mới - Khí thế mới - Thắng lợi mới”

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai xuân trực tuyến tại 6 điểm cầu: Hà Nội - Hạ Long - Uông Bí - Cẩm Phả - Đắk Nông - Lâm Đồng. Thành viên phụ trách HĐTV Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì 2 điểm cầu chính Hà Nội và Quảng Ninh.

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản