Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Người lao động có được nhận làm việc trở lại khi không còn công việc cũ?
Vũ Văn B
19/2/2024
2
Có được quy định về an toàn vệ sinh lao động trong nội quy lao động?
Nguyễn Văn A
15/1/2024
3
Tiền làm thêm giờ Tết Dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Vũ Văn B
15/1/2024
4
Hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu thì có được ký lại không?
Vũ Văn B
15/12/2023
5
Tăng lương có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động mới?
Nguyễn Văn A
15/12/2023
6
Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản không?
Trương Thị N
15/12/2023
7
Bị xử lý kỷ luật lao động, có phải trả lại tiền lương đã tạm ứng?
Nguyễn Văn A
6/12/2023
8
Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, có bị mất việc làm?
Vũ Văn B
6/12/2023
9
Có được tạm ứng lương khi nghỉ phép không?
Nguyễn Văn A
6/12/2023
10
Không cho người lao động nghỉ lễ, có thể bị xử phạt như thế nào?
Vũ Văn B
6/12/2023
11
Doanh nghiệp có được sa thải nhân viên đang bị tạm giam không?
Nguyễn Văn A
15/11/2023
12
Yêu cầu lao động đặt cọc tiền để thực hiện hợp đồng lao động, bị phạt thế nào?
Nguyễn Văn A
9/10/2023
13
Công ty ép lao động đang mang thai đi công tác xa bị xử phạt thế nào?
Trương Thị N
9/10/2023
14
Phải công khai quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc?
Vũ Văn B
6/9/2023
15
Sa thải người lao động vì mâu thuẫn với cấp trên?
Nguyễn Văn A
16/8/2023
16
Người lao động có thể thỏa thuận về việc trả lương theo ngày
Nguyễn Văn A
2/8/2023
17
Không có nội quy lao động, có được xử lý kỷ luật người lao động?
Nguyễn Văn A
2/8/2023
18
Không cho người lao động nghỉ phép năm?
Trương Thị N
7/6/2023
19
Doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động với hàng ngàn người?
Trương Thị N
16/4/2023
20
Lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc, thì có được trợ cấp thôi việc?
Nguyễn Văn A
16/4/2023
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |