Trao đổi nghiệp vụ

Trung tâm Cấp cứ mỏ tập huấn nghiệp vụ cho Cán bộ công đoàn

Ngày đăng: 18/10/2019

Ngày 16/10/2019, Công đoàn Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 50 đồng chí cán bộ công đoàn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động nghiệp vụ công đoàn trên cơ sở đó nâng cao trình độ và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.

 
Tham dự và truyền đạt các nội dung tập huấn do đồng chí Đoàn Hữu Quyết, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm; BCH Công đoàn Trung tâm, BCH công đoàn các bộ phận và tổ trưởng Công đoàn.

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí tham dự tập huấn được truyền đạt và trao đổi những nội dung: Khái quát về Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở và những phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở...

Thông qua đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp trong Trung tâm hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn… góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ở các tổ chức công đoàn các cấp, xây dựng Công đoàn Trung tâm cấp cứu mỏ vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Công đoàn trong tình hình mới./.
Phạm Văn Thắng

Chia sẻ bài viết: