BCH Công đoàn khóa IV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018

Ngày đăng: 27/10/2016

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA IV
NHIỆM KỲ 2013 – 2018

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
1  Lê Thanh Xuân Chủ tịch Công đoàn
Than - Khoáng sản Việt Nam
 
2  Nguyễn Xuân Hán Phó chủ tịch Công đoàn
Than - Khoáng sản Việt Nam
 
3  Phạm Hồng Hạnh Phó Chủ tịch Công đoàn
Than - Khoáng sản Việt Nam
Bầu bổ sung Tháng 01/2017 (Quyết định công nhận số: 268/QĐ - TLĐ, ngày 24/01/2017)
4  Vũ Thị Hải Yến Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT
 Công đoàn Than - Khoáng sản VN
 
5  Nguyễn Quang Tê Ủy viên BTV, Tr. ban Tuyên giáo 
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
 
6  Đỗ Thị Nhung Ủy viên BTV, Trưởng ban Nữ công
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
 
7  Nguyễn Thị Minh Ủy viên BTV, Trưởng ban Tài chính 
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
 
8  Nguyễn Văn Biên Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN
 
9  Nguyễn Ngọc Hanh Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Tổng Công ty CN Hóa Chất Mỏ
 
10  Đặng Đình Sông Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Cao Sơn
 
11  Lê Văn Xước Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn
 Công ty than Uông Bí
 
12  Lưu Hoàng Sinh Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Cọc Sáu
 
13  Lý Văn Công Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Hà Tu
 
14  Trần Văn Toản Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Dương Huy
 
15  Nguyễn Đăng Hưng Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Đèo Nai
 
16  Đinh Văn Tấn Chủ tịch Công đoàn
 Công ty cổ phần Chế tạo Máy
 
17  Nguyễn Văn Long Chủ tịch Công đoàn
 Công ty than Quang Hanh
 
18  Đinh Thị Vân Anh Chủ tịch Công đoàn
Công ty Môi Trường
 
19  Phạm Văn Thi  Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hòn Gai
 
20  Phạm Thị Nhung Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Hạ Long 
 
21 Trương Nguyễn Chí Quảng Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần Giám Định
 
22  Bùi Sơn Lâm      Phó Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Nghề TKV
 
23  Phạm Đình Hương Chủ tịch Công đoàn
Công ty than Mạo Khê
 
24  Nguyễn Đình Quế Chủ tịch Công đoàn
Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II 
 
25  Vũ Đình Việt Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Vàng Danh
 
26  Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn
Tổng Công ty CN Mỏ Việt Bắc 
 
27  Hoàng Phó Hiềng Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty Điện Lực
 
28  Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN
 
29  Trần Quang Lương Giám đốc Bệnh viện
Than – Khoáng sản Việt Nam
 
30 Phạm Thị Thanh Hòa Chủ tịch Công đoàn
Công ty Nhôm Lâm Đồng
 
31  Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật
Công đoàn Than – Khoáng sản VN
 
32  Lưu Thanh Hải Chánh Văn phòng
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
 
33  Bùi Văn Chu Chủ tịch Công đoàn 
Tổng Công ty Khoáng Sản
 
34  Nguyễn Công Tuân Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Mông Dương 
 
35  Đỗ Văn Tăng Chủ tịch Công đoàn
Công ty Tuyển than Cửa Ông 
 
36  Trịnh Ngọc Toản Chủ tịch Công đoàn
Công ty cổ phần than Hà Lầm 
 
37  Mạc Duy Dương Phó ban Chính sách - Pháp luật
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
Bầu bổ sung Tháng 01/2017 (Quyết định số: 278/QĐ - TLĐ, ngày 02/02/2017)
38  Trần Văn Cừ Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự
Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN
Bầu bổ sung Tháng 01/2017 (Quyết định số: 278/QĐ - TLĐ, ngày 02/02/2017)
39  Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban Tổ chức 
Công đoàn Than - Khoáng sản VN
Bầu bổ sung Tháng 01/2017 (Quyết định số: 278/QĐ - TLĐ, ngày 02/02/2017);
Điều động và bổ nhiệm T.4/2017

Chia sẻ bài viết: