UBKT Công đoàn TKV khóa IV

DANH SÁCH UBKT CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Ngày đăng: 27/10/2016

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TKV KHÓA IV
NHIỆM KỲ 2013 – 2018

 STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1  Vũ Thị Hải Yến Chủ nhiệm
2  Phạm Hữu Thanh Phó Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch
Công đoàn Công ty than Hòn Gai
3  Nguyễn Văn Dự Phó Trưởng ban Tổ chức
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam 
4  Đỗ Văn Doanh Chuyên viên UBKT
Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam
5  Hà Văn Bình Chủ nhiệm UBKT
Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông

(Nghỉ chế độ Tháng 6/2017)
6  Nguyễn Thị Điệp Phó phòng Quản lý vốn và Kiểm toán nội bộ
Tổng Công ty Khoáng sản

(Nghỉ chế độ Tháng 7/2017)
7  Nguyễn Xuân Trường Phó Chủ tịch 
Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc

Chia sẻ bài viết: