Danh sách công đoàn trực thuộc

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ngày đăng: 27/10/2016

I. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI HẦM LÒ (14 ĐƠN VỊ) 

1 - Công đoàn Công ty than Khe Chàm
2-  Công đoàn Công ty CP than Mông Dương
3-  Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ
4-  Công đoàn Công ty than Hạ Long
5- Công đoàn Công ty than Thống Nhất
6- Công đoàn Công ty than Quang Hanh
7- Công đoàn Công ty than Dương Huy
8- Công đoàn Công ty CP than Núi Béo
9- Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm
10- Công đoàn Công ty than Hòn Gai
11- Công đoàn Công ty than Uông Bí
12- Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh
13- Công đoàn Công ty than Nam Mẫu
14- Công đoàn Công ty than Mạo Khê

 - Công đoàn Công ty Xây lắp mỏ (Thành lập mới Tháng 1.2018) 
 - Công đoàn Công ty than Hồng Thái (Giải thể và sáp nhập CĐ than Uông Bí Tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò I (Giải thể tháng 1.2018)
 - Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II (Giải thể tháng 1.2018)

II. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI LỘ THIÊN, MẶT BẰNG (14 ĐƠN VỊ)

1- Công đoàn Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc
2 - Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản
3 - Công đoàn Công ty CP than Cao Sơn
4- Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu
5- Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai
6- Công đoàn Công ty CP than Hà Tu
7-  Công đoàn Công ty Nhôm Lâm Đồng
8-  Công đoàn Công ty Nhôm Đăk Nông
9- Công đoàn Công ty CP Địa chất Mỏ
10- Công đoàn Công ty CP Địa chất Việt Bắc
11- Công đoàn Công ty CP Địa chất và Khoáng sản GEOSIMCO
12 - Công đoàn Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hoá
13 - Công đoàn Công ty CP Sắt Thạch Khê
14 - Công đoàn Công ty CP Đồng Tả Phời

Giải thể Công đoàn Công ty CP than Tây Nam Đá Mài và hợp nhất với Công đoàn Công ty CP Than Cao Sơn (Tháng 8/2020)

III. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI CƠ KHÍ, ĐIỆN LỰC, SÀNG TUYỂN, TIÊU THỤ (15 ĐƠN VỊ)    

1-  Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy
2-  Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Ô tô
3-  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Mạo Khê
4-  Công đoàn Công ty CP Cơ điện Uông Bí
5-  Công đoàn Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí
6-  Công đoàn Tổng Công ty Điện lực
7- Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
8- Công đoàn Công ty Tuyển than Hòn Gai
9 - Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả
10 - Công đoàn Công ty kho vận Đá Bạc
11 - Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả
12 - Công đoàn Công ty Chế biến than Quảng Ninh
13 - Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc
14 - Công đoàn Công ty CP KD than Miền Nam 
15 - Công đoàn Công ty CP Xuất nhập khẩu Than

IV. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI (13 ĐƠN VỊ) 
  

1- Công đoàn Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ
2- Công đoàn Công ty CP Vật Tư
3 - Công đoàn Công ty Môi Trường
4- Công đoàn Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ
5- Công đoàn Công ty CP Du lịch và Thương mại 
6-  Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải
7- Công đoàn Công ty CP Giám định 
8- Công đoàn Công ty CP Tin học Công nghệ và Môi trường
9- Công đoàn Khách sạn Heritage Hạ Long 
10- Công đoàn Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ
11- Công đoàn Trung tâm Cấp cứu Mỏ
12- Công đoàn Công ty CP SX và Thương mại Than Uông Bí
13- Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy

-  Giải thể Công đoàn Công ty Đầu tư phát triển Nhà và hạ tầng (Tháng   /20

V. CÁC ĐƠN VỊ KHỐI SỰ NGHIỆP (09 ĐƠN VỊ) 

1- Công đoàn Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam
2- Công đoàn Trường Quản trị Kinh doanh
3- Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản
4- Công đoàn Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp
5- Công đoàn Viện Khoa học công nghệ Mỏ
6- Công đoàn Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ
7- Công đoàn Ban QLDA Bauxit Nhôm Lâm Đồng
8- Công đoàn Ban QL Dự án chuyên ngành mỏ 
9 - Công đoàn Cơ quan TKV

- Giải thể Công đoàn Tạp chí TKV (01/4/2020)
- Ban QLDA TT Khe Chàm trực thuộc Công ty TT Cửa Ông (01/01/2020)
- Giải thể Công đoàn Ban QL Tòa nhà TKV (

Chia sẻ bài viết: