Tin Tập đoàn TKV

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất Công ty Than Hòn Gai

Ngày đăng: 12/9/2020

Sáng ngày 11/9, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đi kiểm tra sản xuất khu vực mỏ Hà Ráng - Công ty Than Hòn Gai. Cùng đi có Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ; Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy; các Ban KCM, TCNS, SXT, MT, CV, ĐT, BV…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải kiểm tra sản xuất Công ty Than Hòn Gai

Theo báo cáo của Công ty Than Hòn Gai, do làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, nên Công ty bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 tương đối thuận lợi. Công ty đã chủ động trong công tác điều hành, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, phối kết hợp tốt với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động SXKD cũng như công tác bảo vệ ANTT… Do vậy, các chỉ tiêu SXKD 8 tháng năm 2020 cơ bản đảm bảo kế hoạch TKV giao. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 8 tháng: 1,705 triệu tấn, đạt 73% KHN; mét lò đào: 11.517m, đạt 72% KHN; than tiêu thụ: 1,378 triệu tấn, đạt 62% KHN; tiền lương bình quân 15 triệu đồng/người-th… Dự kiến năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất của Công ty đạt 2,350 triệu tấn, mét lò đào CBSX 16.050m, than tiêu thụ 2,1 triệu tấn.

Đối với khu vực mỏ Hà Ráng, từ ngày 01/7/2020 Công ty Than Hòn Gai được TKV giao quản lý và khai thác than từ lộ vỉa đến mức -100, tuy nhiên giấy phép khai thác hầm lò đã hết hạn từ 31/12/2019. Sau khi tiếp nhận từ Công ty Than Hạ Long, Công ty Than Hòn Gai đã khẩn trương duy tu, củng cố, chống xén, cải tạo hệ thống đường lò, trạm mạng; nạo vét hầm bơm, xúc dọn và tổ chức lắp đặt lại hệ thống đường xe; bảo dưỡng thiết bị khu vực hầm lò. Cùng với đó, phối hợp với Công ty Than Hạ Long hoàn thiện thủ tục để gia hạn giấy phép cho khai thác hầm lò khu mỏ Hà Ráng. Khu vực lộ thiên đã triển khai thi công xong tuyến mương thoát nước đáy hào mức +20 -V6 với khối lượng đất đá 15.000m2 để giảm thiểu nước mặt thẩm thấu xuống khu vực hầm lò… Đồng thời, tiến hành sửa chữa nhà điều hành, nhà tắm giặt sấy, nhà đèn; cải tạo trồng cây phục hồi môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại mặt bằng +50. Về tình hình thực hiện Dự án khai thác hầm lò mỏ Suối Lại giai đoạn I công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 450.000 tấn/năm và đạt công suất thiết kế vào năm 2022…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 8 tháng năm 2020 của Công ty Than Hòn Gai, cũng như sự chủ động, khẩn trương của Công ty trong việc triển khai các biện pháp củng cố sản xuất khu vực hầm lò, chuẩn bị cho sản xuất và cải tạo xây dựng cảnh quan môi trường tại mặt bằng +50 khu mỏ Hà Ráng. Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị, Than Hòn Gai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, cùng với các Ban chuyên môn Tập đoàn, làm việc với các cơ quan chức năng để gia hạn giấy phép khai thác hầm lò khu mỏ Hà Ráng; triển khai hoàn thiện các hạng mục Dự án khai thác hầm lò mỏ Suối Lại; tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2021…

Truyền thông TKV

Chia sẻ bài viết: