Trang thơ thợ mỏ

Tâm sự An toàn vệ sinh viên

Ngày đăng: 17/5/2021

Lê Thị Hợp – Công ty Tuyển than Cửa Ông

Đừng giận nhé khi em nhắc nhở,
Quy trình phải chặt chẽ lúc giao ca.
Sổ sách không thể qua loa,
Ký nhận đầy đủ để mà thực thi.
 
Vệ sinh không thể đơn sơ,
Gọn gàng ngăn nắp mới là đáng khen.
Bảo hộ lao động đúng không?
Áo quần, giầy mũ phải luôn gọn gàng.
 
Quá trình sản xuất phải xem,
Nguy cơ tai nạn nhớ nên phòng ngừa.
Công việc dẫu có khó khăn,
Tìm tòi sáng kiến để cùng thi đua.
 
Anh em sản xuất trong ca,
Phải luôn nhắc nhở để mà giữ chung.
Đôi điều ta nhớ ghi lòng,
Tan ca ta lại vui cùng bên nhau.

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản