Tin tức

TKV ủng hộ 200 tỷ Quỹ Vắc - xin phòng Covid-19

Ngày đăng: 5/6/2021

Phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid -19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội đất nước; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid -19 với số tiền 200 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có chủ trương mua vắc-xin phòng dịch cho nhân dân cả nước. Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 779/QĐ-TTg, thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid -19 để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid -19.

Chương trình phát động ủng hộ Quỹ Vác-xin phòng dịch Covid-19 của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 31/5/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TKV đăng ký ủng hộ 200 tỷ đồng Quỹ vắc-xin phòng Covid -19 với mong muốn đóng góp một phần công sức trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Đây cũng là hoạt động của TKV triển khai thực hiện Chương trình ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid - 19 do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát động ngày 31/5/2021. Chương trình này đã được Ủy ban báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp ủng hộ Quỹ mua vắc-xin phòng dịch COVID-19 xác định các chi phí được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp.

TKV ủng hộ 200 tỷ Quỹ Vắc - xin phòng Covid-19

Cùng với các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn, số tiền đóng góp, ủng hộ của TKV sẽ được chuyển tới Quỹ vắc-xin phòng Covid -19.

Trước đó, TKV đã ủng hộ tổng số tiền 18,5 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Truyền thông TKV

Chia sẻ bài viết: