Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công đoàn Than Uông Bí đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV

Ngày đăng: 21/6/2021

Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được Công ty than Uông Bí - TKV quan tâm chú trọng. Công đoàn Công ty hàng năm đã phối hợp cùng chuyên môn: Chủ động tích cực tuyên truyền người lao động chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn; kiểm tra giám sát thực hiện công tác an toàn, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động mạng lưới ATVSV.
Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành công đoàn Công ty đã xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề về việc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới mạng lưới ATVSV với các nội dung: Kiện toàn mạng lưới ATVSV đảm bảo tiêu chuẩn, về trình độ, thâm niên kinh nghiệm. Quan tâm đôn đốc rà soát về chất lượng kiến nghị, theo dõi giải quyết dứt điểm kiến nghị. Chỉ đạo mạng lưới ATVSV chú ý tăng cường kiểm tra kiến nghị vào cuối ca sản xuất (do vào cuối ca, người lao động sức khỏe đã giảm sút, mệt mỏi, hay chủ quan lơ là, thường xảy ra các vụ tai nạn lao động).
 

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty hướng dẫn ATVSLĐ tuyên truyền đầu ca
 
Tăng cường giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm cho những đối tượng là học sinh thực tập, công nhân mới vào nghề vì đây là những người đang học nghề thử việc, thiếu kinh nghiệm, dễ mất an toàn trong khi đi lại, làm việc. Chỉ đạo xây dựng lịch phân công trong tháng cụ thể cho từng ATVSV trong đơn vị thực hiện việc tuyên truyền công tác ATVSLĐ đầu các ca sản xuất có giao cụ thể trong sổ lệnh sản xuất hàng ca.

Công đoàn Công ty đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác ATVSLĐ và hoạt động của các tổ ATVSV tại một sô đơn vị. Sau kiểm tra có thông báo kết quả kiểm tra để các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác ATVSLĐ, giúp cho mạng lưới ATVSV trong Công ty được hướng dẫn trao đổi, học hỏi nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Hàng quý, sau các đợt phát động thi đua; căn cứ vào mục tiêu đăng ký thi đua và kết quả thực hiện về công tác ATVSLĐ của các đơn vị và tổ ATVSV Công đoàn Công ty đã xét duyệt hỗ trợ, khyến khích khen thưởng động viên kịp thời đối với các đơn vị và tổ ATVSV theo quy chế.        
    
Từ việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, đề xuất khắc phục kịp thời các tồn tại, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công nghệ... Công ty than Uông Bí luôn nỗ lực phấn đấu sản xuất đảm bảo an toàn, hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2021 của Tập đoàn TKV giao./.
Nguyễn Mạnh Cường

Chia sẻ bài viết: