Cơ quan Công đoàn TKV

Cơ quan Công đoàn TKV

Ngày đăng: 14/11/2016

THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN TKV
 
Đồng chí: Lê Thanh Xuân
Chức vụ:
- Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐ Việt Nam, 
- Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn,
- Chủ tịch Công đoàn TKV
Điện thoại: 0912 235 474
Email: xuanlt@vinacomin.vn

 

 
Đồng chí: Phạm Hồng Hạnh
Chức vụ:
- Ủy viên BCH Đảng ủy Tập đoàn;
- Phó Chủ tịch Thường trực
Điện thoại: 0912 028 783
Email: hanhml73@yahoo.com.vn
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 325 599
Email: minhnt.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Điện thoại: 0912 575 974
Email: trunghieutnm@gmail.com

BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
 
Đồng chí: Lưu Thanh Hải
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0912 259 155
Email: hailt@vinacomin.vn
Đồng chí: Đỗ Mạnh Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0948 150 286
Email: thangdm@vinacomin.vn
Đồng chí: Đặng Hoa Quỳnh
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0982 155 868
Email: quynhdh@vinacomin.vn;  
   

BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
 
Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại:
-    Cơ quan: (024) 6296 3152
-    Di động:  0913 080 784
Email: tuanna.cd@vinacomin.vn;

 
Đồng chí: Mạc Duy Dương
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0913 468 688
Email:duongmd@vinacomin.vn;    
macduyduong@gmail.com
Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyến
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0934 499 123
Email: tuyentndm@gmail.com;    
Đồng chí: Đỗ Văn Doanh
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0912 349 939
Email:doanhdv@vinacomin.vn;
doanhcd.vinacomin@gmai.com
 

BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG
Điện thoại: 
Đồng chí: Nguyễn Quang Tê
Chức vụ: Trưởng ban
Điện thoại: 0913 261 067
Email: tenq@vinacomin.vn

 
Đồng chí: Lê Thị Kim Ngân
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại:
- Cơ quan: 
- Di động: 0912 215 668
Email: lengan.cd@vinacomin.vn
   
Đồng chí: Phạm Văn Tiến
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0912 458 592
Email: tienpv@vinacomin.vn
trangthongtincdtkv@gmail.com


VĂN PHÒNG
 
Đồng chí: Nguyễn Đình Thúy
Chức vụ: Chánh Văn phòng 
Điện thoại:
- Cơ quan: (024) 6328 4245
- Di động:  0906 182 658
Email:dinhthuytnnm@gmail.com;    
Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Ly
Chức vụ: Kế toán trưởng 
Điện thoại: 0982 554 946
Email: lynth@vinacomin.vn;
           honglyimsat@gmail.com
Đồng chí: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại:
- Cơ quan: (0203) 3624 192
- Di động:  0942 469 111
Email: hatc@vinacomin.vn
Đồng chí: Bùi Thị Nhung
Chức vụ: Chuyên viên chính
Điện thoại: 0936 239 286
Email: nhungbt.cd@vinacomin.vn
Đồng chí: Hoàng Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0983 250 985
Email: thutrang1985@gmail.com;
Đồng chí: Nguyễn Lương Bình
Chức vụ: Chuyên viên
- Điện thoại: 
- Cơ quan: (024) 6293 8209
- Di động: 0915 292 868
Email: nlbinh84@gmail.com;
Đồng chí: Trần Thanh Hoàng
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0912 330 896
Email:
Đồng chí: Trần Mạnh Hà
Nhân viên Lái xe
Điện thoại: 0904 237 797
Email:

Chia sẻ bài viết: